Podręcznik użytkownika zawiera instrukcje jak zainstalować i korzystać z programu Elektroniczne Repertorium Tłumacza (w skrócie ERT). Posługiwanie się programem ERT jest bardzo intuicyjne, lecz mimo to, by uniknąć jakichkolwiek problemów, przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z całym podręcznikiem.

Program ERT jest przeznaczony przede wszystkim dla tłumaczy przysięgłych, ale będzie również wielce pomocny dla tłumaczy nie wykonujących tłumaczeń poświadczonych. Głównym zadaniem programu jest usprawnienie pracy tłumacza, co zostało osiągnięte poprzez minimalizację interakcji z programem (np. automatyczne wyliczanie stawek za tłumaczenie bazując na rodzaju tłumaczenia i kliencie). Podstawowymi funkcjami programu są przechowywanie informacji o klientach i tłumaczeniach, łatwe dodawanie nowych klientów i zleceń, automatyczne generowanie repertorium, rachunków, faktur, umów o dzieło, oraz wyświetlanie statystyk umożliwiających na bieżąco śledzenie realnych dochodów. Dodatkowo użytkownik ma możliwość dowolnej zmiany wyglądu wydruków.

Zamów i uruchom darmową wersję by przekonać się jak łatwe jest korzystanie z programu.Następna strona