Program Elektroniczne Repertorium Tłumacza oferowany jest na zasadzie licencji na użytkowanie zgodnie z poniższym cennikiem:

  • Licencja na 1 rok 81 złotych brutto
  • Licencja na 2 lata 135 złotych brutto

Każda licencja zapewnia dostęp do darmowych aktualizacji, wsparcia technicznego oraz możliwość instalacji programu na wielu komputerach (z zastrzeżeniem, że będzie używany przez tę samą osobę), gdyż program umożliwia łatwe przenoszenie danych. Wsparcie techniczne odbywa się zdalnie i może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania, np. teamviewer.

Dodatkowo posiadając ważną licencję można skorzystać z rozszerzonego płatnego wsparcia, umożliwiającego dostosowanie programu do specyficznych Państwa wymagań. Może to być np. proste dostosowanie wzorów rachunków i umów, lub dodanie nowej specyficznej funkcjonalności do programu.

Cennik