Pobierz aktualizację do najnowszej wersji programu
Aktualizacja Elektronicznego Repertorium Tłumacza do wersji 3.1

Pamiętaj o wykonaniu kopii bezpieczeństwa przed instalacją aktualizacji oraz zaktualizowaniu programu do tej samej wersji na wszystkich komputerach, by uniknąć niezgodności formatu danych przy przenoszeniu kopii bezpieczeństwa pomiędzy komputerami.

Wprowadzone zmiany w wersji 3.1 (kwiecień 2021):

 • Dodanie obsługi języka kirgiskiego i węgierskiego

Wprowadzone zmiany w wersji 3.1 (kwiecień 2020):

 • Poprawa wczytywania licencji ze ścieżek zawierających znaki unicode spoza angielskiego alfabetu

Wprowadzone zmiany w wersji 3.0 (lipiec 2018):

 • Dodanie możliwości wyboru braku daty gdy tłumaczony dokument takowej nie posiada
 • Poprawienie aktualizacji "tooltipów" na zakładkach Repertorium i Tłumaczenia przy aktualizacji istniejących danych (do tej pory "tooltipy" aktualizowane były dopiero po restarcie programu)

Wprowadzone zmiany w wersji 2.9 (czerwiec 2018):

 • Zwiększenie czytelności repertorium poprzez rozbicie danych wpisywanych w polu "Opis tłumaczenia lub nazwa i oznaczenie dokumentu" na trzy kolumny w generowanym repertorium w zależności czy jest to tłumaczenie pisemne, ustne czy odmowa
 • Uszczegółowienie opisu pól na ekranie "Tłumaczenie - szczegóły"
 • Dodanie automatycznie wypełnianego pola z językiem dokumentu
 • Poprawa błędu z wyświetlaniem wpisu w zakładce repertorium w przypadku wpisów typu "Odmowa" (wpis pojawiał się dopiero po ponownym uruchomieniu programu)
 • Poprawienie problemu z eksportem repertorium w przypadku bardzo długiego wpisu

Wprowadzone zmiany w wersji 2.8 (maj 2018):

 • Poprawa sortowania wpisów w repertorium po numerach repertorium
 • Dodanie nowych opcji sortowania danych przy eksporcie repertorium
 • Wykrywanie Nowego Roku i możliwość automatycznej aktualizacji ustawień
 • Ulepszenie automatycznej aktualizacji ceny końcowej
 • Usprawnie obsługi błędów
 • Umożliwienie edycji numeru repertorium zaraz po stworzeniu nowego wpisu oraz jego walidacja

Wprowadzone zmiany w wersji 2.7 (marzec 2018):

 • Ulepszenie obsługi błędów przy tworzeniu/edycji zlecenia
 • Poprawa automatycznego wyliczania kwoty końcowej zlecenia (pusta lub zerowa cena tłumaczenia za stronę nie wpływa teraz na cenę końcową zlecenia, a także cena zlecenia jest aktualizowana tylko w przypadku zmian parametrów mogących mieć na nią wpływ)

Wprowadzone zmiany w wersji 2.6 (luty 2018):

 • Przebudowanie ekranu z ustawieniami (zmiana rozdzielczości i usunięcie niepotrzebnych opcji)
 • Usprawnienie mechanizmu eksportowania repertorium, w tym lepsza obsługa google drive (backupy zapisywane są do katalogu ERT_BACKUPS)
 • Dodanie mechanizmu automatycznego raportowania o błędach
 • Poprawa walidacji kodu pocztowego klienta

Wprowadzone zmiany w wersji 2.5 (styczeń 2018):

 • Poprawiony błąd w filtrze wyszukiwania zleceniodawcy by obsługiwał nie tylko znaki ASCII
 • Dodana walidacja na email, telefon i kod pocztowy przy dodawaniu zleceniodawcy
 • Dodana walidacja na wymagane do repertorium pola przy dodawaniu tłumaczenia poświadczonego oraz walidacja daty przyjęcia i zakończenia.
 • Zabezpieczenie programu przed uruchomieniem dwóch instancji
 • Dodanie nowych parametrów (kolejność, zawijanie tekstu) przy eksporcie repertorium
 • Poprawa błędu z nieprawidłowo kodowanymi ścieżkami do katalogu domowego aplikacji
 • Automatyczny wybór nowo dodanego klienta na tłumaczeniu

Wprowadzone zmiany w wersji 2.4 (listopad 2017):

 • Filtr wyszukiwania zleceniodawcy wyszukuje teraz również w nazwie ulicy, kodzie pocztowym, płatniku, telefonie, adresie e-mail i w treści uwag
 • Dodanie rodzaju zleceniodawcy do głównego widoku zleceniodawców
 • Wprowadzenie dodatkowego klasyfikowania tłumaczeń wg własnych potrzeb i możliwość filtrowania po takiej klasyfikacji
 • Dodanie pola z własnymi uwagami do tłumaczenia
 • Możliwość filtrowania tłumaczeń wg wskazanego języka dokumentu źródłowego, języka tłumaczenia, rodzaju tłumaczenia, czy została dokonana zapłata i zakresu dat
 • Prezentowanie ścieżki do katalogu powiązanej z danym tłumaczeniem
 • Dodanie nowych parametrów (typy tłumaczeń, każdy rok w osobnej zakładce) przy eksporcie repertorium i poprawka eksportu odmówionych tłumaczeń
 • Poprawki literówek

Wprowadzone zmiany w wersji 2.3 (październik 2016):

 • Integracja z księgowością internetową IFIRMA
 • Możliwość usuwania zleceniodawców
 • Poprawa formatu kwot na fakturach i rachunkach
 • Umożliwienie wyszukiwania klientów po numerze NIP
 • Dodanie opcjonalnego pola prefiks UE przy definicji klienta
 • Usunięcie błędu ze sterownikami bazy danych w Windows 7
 • Ustawianie domyślnego rodzaju płatności